New York Islanders vs. New York Rangers

Season Record
Oct 19: NYI 4 at NYR 3 ShO
Jan 13: NYI 7 at NYR 2
Feb 15: NYR 0 at NYI 3
Apr 5: NYR 1 at NYI 2

New York I. 8 PTS, New York R. 1 PTS --- 2 GP at NYI, 2 GP at NYR

We want to make your Hockey Pool, THE Hockey Pool

COPYRIGHT © 1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018 (Team vs. Team Record) TheHockeyPool.com