New York Rangers vs. Calgary Flames

Season Record
Oct 21: CAL 4 at NYR 1
Mar 15: NYR 1 at CAL 5

New York R. 0 PTS, Calgary 4 PTS --- 1 GP at NYR, 1 GP at CAL

We want to make your Hockey Pool, THE Hockey Pool

COPYRIGHT © 1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019 (Team vs. Team Record) TheHockeyPool.com