St. Louis Blues vs. Chicago Blackhawks

Season Record
Oct 30: CHI 0 at STL 1
Nov 26: STL 2 at CHI 3 OT
Jan 30: CHI at STL - yet to be played
Feb 27: STL at CHI - yet to be played

St. Louis 3 PTS, Chicago 2 PTS --- 1 GP at STL, 1 GP at CHI

We want to make your Hockey Pool, THE Hockey Pool

COPYRIGHT © 1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021 (Team vs. Team Record) TheHockeyPool.com