Dallas Stars vs. New Jersey Devils

Season Record
Jan 25: DAL 5 at NJD 1
Apr 9: NJD 3 at DAL 1

Dallas 2 PTS, New Jersey 2 PTS --- 1 GP at DAL, 1 GP at NJD

We want to make your Hockey Pool, THE Hockey Pool

COPYRIGHT © 1996,1997,1998,1999,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017,2018,2019,2020,2021,2022 (Team vs. Team Record) TheHockeyPool.com